Wikia


In 1859 verscheen Darwins On the Origin of Species. Hierin ontvouwt Darwin zijn evolutietheorie over het ontstaan van mens, dier en plant. De kern hiervan is dat niet God mensen en dieren heeft geschapen, maar dat de ene soort uit de andere soort ontstaat. In 1871 durfde Darwin pas de uiterste consequentie van deze theorie toe te geven: de mens stamt af van de apen. Wetenschappers ontwikkelden – geïnspireerd door Darwin – de erfelijkheidsleer. De kerk had grote moeite met de evolutietheorie omdat die niet strookt met het bijbelse scheppingsverhaal.

Friedrich Nietzsche maakt het nog bonter voor de kerk. Hij verklaarde God eenvoudigweg dood. De sterke, onafhankelijke mens met een vrije geest, de Übermensch, moest bepalen wat goed en fout was, niet de kerk. Adolf Hitler en antifascisten beriepen zich later op delen van Nietzsches gedachtegoed.

De Weense zenuwarts en psychoanalyticus Sigmund Freud heeft een enorme invloed gehad op onze huidige ideeën over de mens, zijn daden en drijfveren. Hij toonde aan dat het gedrag van mensen vaak door onbewuste, irrationele en seksuele driften wordt gepaald. Veel schrijvers gingen daarom meer aandacht besteden aan de gevoelens en gedachten van de personages.

erfelijkheidsleer doodverklaring van God psychoanalyse