Wikia


Voor de grote groep armen was het leven bikkelhard. Arbeiders maakten werkdagen van zestien uur en nog moesten vrouw en kinderen meeverdienen. De kinderen van de armen gingen pas naar school toen de leerplicht werd ingevoerd (tussen 1868 en 1886). Om deze toestanden te verbeteren werden in veel Europese landen vakbonden en socialistische partijen opgericht, die hogere lonen, kortere werktijden, afschaffing van de kinderarbeid en invoering van ouderdoms- en ziekteverzekeringen eisten. De socialistische partij, geïnspireerd door Karl Marx en Friedrich Engels, maakte zich ook sterk voor het kiesrecht. In Nederland werd het algemeen kiesrecht voor mannen in 1917 en voor vrouwen in 1922 ingevoerd.

vakbonden en partijen om levensomstandigheden te verbeteren invoering algemeen kiesrecht