Wikia


Rond het midden van de negentiende eeuw ontstond het realisme, een stroming in de schilderkunst die streefde naar een objectieve, zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid. De grondlegger was de Franse schilder Gustave Courbet, die levensgrote schilderijen maakte van boeren en arbeiders.

objectieve, getrouwe weergave van de werkelijkheid