Wikia


P.C. Boutens – Geluk (1909)

Dit is geluk
Dit is de vreugd die langer duurt
Dan de' eigen dag, dan overnacht;
De vreugd die groeit in droomen onbedacht
En, vóor de zon den witten morgen vuurt,
Om roereloozen slaper wacht
In al der aardedingen donkre pracht;
Dit is de vreugd die zich niet meer bezint
O onverwonderd wonder, heilge macht
Van 't dagelijks herboren kind
Dat vreugde om vreugde alleen bemint
En de aard tot in den hemel lacht;
Dit is de vreugd die duren kan en duurt
Dit is geluk.

Bron: P.C. Boutens, Vergeten liedjes www.dbnl.org

Toelichting Symbolisten wilden abstracte ideeën uitdrukken als liefde, oorlog en – zoals Boutens in bovenstaand gedicht doet – van geluk. Van geluk is moeilijk een definitie te geven. Boutens probeert het begrip te vangen door beeldspraak. Hij gebruikt metaforen en symbolen. Geluk is volgens Boutens een voortdurende vreugde. Hij vergelijkt geluk met de vreugde die je in dromen kunt voelen en de vreugde die een kind kan voelen. De droom staat symbool voor het onbewuste en het kind voor de onschuld.