Wikia


Neoromantiek is een terugkeer naar de romantiek uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In het werk van de neoromantici vind je veel romantische thema’s terug. De neo-romantici schreven onder meer historische romans, die zich afspeelden in een vaag en ver verleden. Belangrijke neoromantici in Nederland waren Aart van der Leeuw met Ik en mijn speelman (1927) en Arthur van Schendel met Een zwerver verliefd (1904) en Een zwerver verdwaald (1907). In Duitsland schreef Herman Hesse de neoromantische romans Narziß und Goldmund (1930) en Der Steppenwolf (1927).

terugkeer naar romantiek en romantische thema’s