Wikia


De naturalisten gingen in hun romans een stapje verder dan de realisten: zij wilden de eigentijdse werkelijkheid niet alleen (objectief) beschrijven, maar ook (wetenschappelijk) verklaren. Het karakter en de levensloop van hun personages verklaarden zij met behulp van het determinisme. Het determinisme houdt in dat elk mens volledig bepaald wordt door de tijd waarin hij leeft, de eigenschappen die hij geërfd heeft en het sociale milieu waarin hij opgroeit. Naturalistische romans zijn vaak somber en pessimistisch. De grondlegger van de naturalistische roman was de Franse schrijver Emile Zola. Hij publiceerde in 1867 de roman Thérèse Raquin. Navolgers zijn de Nederlanders Marcellus Emants, Louis Couperus en Lodewijk van Deyssel, de Vlaming Cyriel Buysse, de Engelsman Thomas Hardy en de Duitser Gerhart Hauptmann.

objectieve weergave van de werkelijkheid en een wetenschappelijke verklaring hiervan determinisme