Wikia


De Mongolische Zeekangeroe (Macropus Marum Mongolia) is een zeekangeroe uitkomstig uit Mongolië. Deze zeekangeroe is bijzonder goed in wiskunde. Als men bijvoorbeeld een zeekangeroe een som geeft, zal hij na enkele seconden het aantal weergeven met een aantal keer flapperen met zijn oren. De zeekangeroe heeft namelijk zeer flapperige oren. Eenheden flapt hij door normaal met zijn oren te flapperen, en tientallen flapt hij door tijdens de flapper een keer "Knorie-op" uit te brengen.