Wikia


Tot ver in de negentiende eeuw kon men zich niet anders verplaatsen dan te voet, per boot of per paardenkoets. Pas halverwege de eeuw kwamen er snellere vervoersmiddelen zoals de trein, de fietstrapper (1861) en de benzine-auto, die voor het eerst tijdens de wereldtentoonstelling in Wenen (1873) te zien was. In 1903 ging het eerste vliegtuig de lucht in. Het leven werd sneller, de wereld werd kleiner.

De industriële revolutie maakte het leven voor de rijken steeds comfortabeler. Woningen kregen elektrische verlichting, stromend water, verwarming en gordijnen voor de ramen. Terwijl de mannen veel geld verdienden op kantoor, doodden vrouwen de tijd met pianospelen, handwerken, lezen en het onderhouden van sociale contacten volgens de strenge regels uit het etiquetteboekje.

verbetering van woningen sociale contacten via strikte etiquette